Om oss

Vi har lenge ønsket å utvikle et leppefiskagn som er bærekraftig og bevarer miljøet. Derfor er vi glade for å kunne tilby Agnet.

 

Hvem er vi?

Sturla Fjellvang har fisket så lenge han kan huske, og har alltid vært interessert i agn og lokking av fisk.

I 2011 startet han Northern Baits sammen med to venner – et firma som spesialiserte seg på agn til sportsfiske etter karpe. Etter flere år med produksjon av eget agn hadde de tilgang på mange interessante råvarer.

I 2014 møtte Sturla professor Kjell Døving, som hadde brukt flere tiår på å identifisere hvilke kjemikalier som lokket til seg ulike fiskearter. Sammen med familien Døving startet Jarle Attraqua, et selskap som utvikler og produserer miljøvennlige, effektive og vitenskapelig avanserte agn for sportsfiske.

I 2017 kom Sturla i kontakt med tekstilprodusenten Jens Inge Eng, som sammen med Captain Sig Hansen i utgangspunktet skulle samarbeide om produksjon av tekstiler. Men med verdens beste krabbefisker på laget tenkte Jens Inge at det måtte kunne gjøres mer. Som ivrig krabbefisker hadde han aldri nok agn klar til bruk i teinene. Ideen om å lage et tilgjengelig og enkelt krabbeagn ble nevnt for Captain Sig – som var med så lenge agnet ble grundig testet.

Ett år senere var et nytt krabbeagn ferdigutviklet, Captain Sig’s Baits Krabbeagn, og selskapet Captain Sig’s Baits ble etablert.

Under utviklingen av krabbeagnet ble det brukt undervannskamera som viste at enkelte luktstoffer fungerte svært bra på rensefisk. Vi justerte agnet og økte innholdet av disse stoffene. Etter mange testrunder kom vi frem til et helt nytt og bærekraftig rensefiskagn – Agnet.

 

 

FNs bærekraftsmål

Agnet er en bidragsyter til å støtte flere av FNs bærekraftsmål om å blant annet sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

 

Agnet

Agnet er basert på restråvarer fra fiskeindustrien og vegetabilske ingredienser, og er pakket inn i et biologisk nedbrytbart skinn. Agnet virker i opptil 36 timer, og er det mer igjen av Agnet når teinen trekkes kan teinen settes tilbake med samme agn.

 

Lang erfaring

Selv om Agnet er nyutviklet, har vi lang erfaring med produksjon av agn. Sammen med Captain Sig Hansen har vi blant annet også utviklet et agn for taskekrabbe, Capt. Sig Hansen Krabbeagn.