Nyheter-Fangst

Gode tilbakemeldinger fra fiskere sør for Stad!

19.07.2021 startet årets leppefiske og vi har vært i kontakt med flere fiskere som nå er i gang for fult.
Noen melder at de fisker kun med agnpølse, andre uten eller en kombinasjon av agnpølse og annet agn. 
Generelt sett er tilbakemeldingene fra fiskerene at de er jevnt over fornøyd med sesongen så langt.
Fiskerne rapporterer også at 90-95% av fangsten er grønngylt. Vi følger spent med på utviklingen videre. Resultatene under er pr. 02.08.2021

Tall fra fisker uten agnpølse
Sted: Ryfylke
Agn: Krabbe
Antall teiner: 300 stk
Antall leppefisk fanget: 25 000 stk.
Resultat per dag: 1785 stk.
Resultat per teine: 5,95

Tall fra fisker som bare benytter agnpølser
Sted: Kvinnheradsfjorden
Agn: Agnpølser
Antall teiner 240
Antall leppefisk fanget: 34 000 stk.
Resultat per dag: 2428 stk.
Resultat per teine: 10,12

Tall fra fisker som benytter blandet agn
Sted: Hardangerfjorden
Agn: Agnpølser, krabbe og reke
Antall teiner: 400 
Antall leppefisk fanget: 48 000 stk.
Resultat per dag: 3428 stk.
Resultat per teine: 8,57

Tall fra fisker uten agnpølse
Sted: Ryfylke
Agn: Krabbe
Antall teiner: 200 
Antall leppefisk fanget: 15 000 stk.
Resultat per dag: 1364 stk.
Resultat per teine: 6,82

For mer info om agnpølsene, se https://shop.agnet.no/hva-er-agnet/


 

-----------

Leppefisket starter 19.07.2021

Gjør som Holta Fisk A/S: Bestill agnpølser og ha de klare til teinene skal settes i sjøen

Hvor mye agnpølser trenger en leppefisker? Dette regnstykket er basert på erfaringer gjort av Holta Fisk A/S:

1 agn pølse holder til 3-4 teiner. Med 300 teiner i sjøen går det med 100 agnpølser til dagen.

Men agnet er effektivt og lokker på alle arter: Grønngylt, Bergnebb, Berggylt og Grønngylt.