Nyheter

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

7120 rognkjeks ble utfisket på 6 timer med 9 teiner.

Denne fisken skulle destrueres og erstattes med Labrus. Utfisking ble foretatt av Holta Fisk AS.

Han brukte 1 agnpølse ( fordelt i 5 agnposer) per teine. Totalt 4,5 kg ( 9 agnpølser * 0,5Kg)

4,5 kg agnpølse til utfisking av 7120 rognkjeks.

Bildet viser deler av gjenfangsten. Utfisket på en bærekraftig, effektiv måte med fiskevelferd i fokus.