Spar krabben

Spar krabben

Ved å bruke det bærekraftige Agnet kan 3-5 millioner krabber reddes i året. Fiskeridirektoratet får bekymringsmeldinger fra hele landet om nedgang i krabbebestanden. Mange er knyttet opp mot fisket etter rensefisk og behovet for agn.

Nedgang i krabbebestanden

Det er estimert at mellom 500 og 2000 tonn krabbe blir brukt i leppefiskteiner hvert år. Dette er mellom 3 og 5 millioner krabber. Mange steder mener man krabbebestanden tydelig har gått ned.

I et skriv fra Fiskeridirektoratet fra oktober 2019 står det at bekymringsmeldinger om nedgang i krabbebestanden kommer fra hele landet:

 

“Fiskeridirektoratet får bekymringsmeldinger om nedgang i krabbebestanden. Meldingene kommer fra alle deler av landet. En del av meldingene er knyttet opp mot fisket etter rensefisk og behovet for agn. Krabbe brukes som agn i mye av redskapen som benyttes i fisket etter rensefisk."

 

FNs bærekraftsmål

Agnet er også en bidragsyter til å støtte flere av FNs bærekraftsmål, i målet om å blant annet sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Ved å spare millioner av krabber i året vil også Agnet bidra til å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, og bidra til å stanse tap av artsmangfold.

Opprettet den Rensefiskagnet


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din